środa, 19 sierpień 2020 14:03

Metody fundamentowania - mikropale iniekcyjne

mikorpale mikorpale

Trudno sobie wyobrazić stabilny budynek bez dobrych fundamentów. Generalnie ich jakość rzutuje na całość przedsięwzięcia. Nie ma możliwości stworzenia solidnej konstrukcji bez odpowiednio przeprowadzonych prac fundamentowych. W myśl powiedzenia każdy kolos jest tak silny jak jego nogi.

W przedsięwzięciu które jest bądź ma być realizowane na stabilnym gruncie fundamentowanie zazwyczaj może opierać się na tradycyjnych metodach wiązania budynku, czy też innej konstrukcji z gruntem. Trudność jednak pojawia się wówczas gdy grunt stanowiący bazę budowli jest mało nośny, bądź teren jest mocno pochylony albo mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych.

Jednym z możliwych do zastosowania wówczas rozwiązań jest wykonanie fundamentu na palach. Jedną z popularnych i sprawdzających się w praktyce form pali są mikropale. Przedrostkiem „mikro” określamy pale których średnica nie przekracza 300 mm. Zazwyczaj ich średnia mieści się w przedziale pomiędzy 100 a 300 mm. Dokładna konstrukcja mikropala uzależniona jest od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i tego jaką funkcję ma pełnić. Bazując zaś na wielorakich rodzajach zbrojenia można dobrać właściwe cechy mikropala do specyfiki całej konstrukcji. Generalnie historia ich użycia sięga lat 50-tych XX wieku, jednak w Polsce weszły do praktycznego użycia w latach 80-tych. Przy zastosowaniu mikropali możliwe staje się skuteczne wzmocnienie podłoża pod fundamentami, którą już istnieją bądź są fazie projektowania. Zastosowanie mikropali daje możliwość przeniesienia obciążeń głębiej w dalsze warstwy gruntu. Technologie ich wykonania mogą być zróżnicowane np. żerdzi, łączników czy koronek, które po wywierceniu mikropala pozostają w gruncie stanowiąc jego zbrojenie. Inną formą będzie usuwanie ich z gruntu każdorazowo po wywierceniu mikropala, wówczas jako zbrojenie mogą zostać użyte np. kosze z prętów zbrojeniowych. Do wykonania mikropali właściwe jest użycie lekkiego i niewielkiego sprzętu wiertniczego, co umożliwia prowadzenie robót w miejscach z ograniczoną przestrzenią np. gęsta zabudowa, wnętrza budynków.

Jedną z form mikropali będą mikropale iniekcyjne, wyróżniające się wysoką nośnością. Należą one do grupy pali małośrednicowych. Doskonale sprawdzają się przy budowie stosunkowo lekkich konstrukcji, np. domów jednorodzinnych ponieważ nie wiążą się one zazwyczaj z dużymi obciążeniami. A ze względu na ich małą średnice nośność uzależniona bywa od nośności pobocznicy.

Niewątpliwą zaś zaletą ich użycia jest możliwość umiejscowienia we wszystkich typach gruntów, oraz skałach pod różnymi kątami. I co ważne znaczny możliwy udźwig uzyskuje się przez podawanie pod ciśnieniem zaczynu cementowego lub innych środków chemicznych w trakcie ich formowania. Ze względu na ich zbrojenie mogą pracować jako rodzaj kotwi, przyjmując siły wciskające i wyciągające.

Zatem doskonale nadadzą się do posadowienia obiektów gdzie ze względu na warunki gruntowe uniemożliwiają posadowienie bezpośrednie lub potrzebne jest wzmocnienie istniejących konstrukcji. Przy zastosowaniu mikropali iniekcyjnych mamy możliwość wwiercenia się w podłoże np. stalową żerdź uzbrojoną w koronkę wiertniczą, która wraz z łącznikami, elementami dystansowymi, i końcówką wiertniczą tworzą kompletny zestaw konstrukcyjny mikropala charakteryzujący się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Co stanowi gwarancje wysokiej jakości i zasadności użycia. Zatem przy gruntach o obniżonej stabilności jest to opcja warta, a czasami wręcz konieczna do rozważenia.